Sv: Dagens Ord: Luftstegsalkis

Beskrivning: Kraftigt berusad person som har svårt att avgöra var marken är, innebärandes att denne tar enorma luftsteg under sin framryckning. 

Thumbs up Thumbs down