1 Dagens Ord: Dramadol

av Fittkramp

2 Dagens Ord: Köttficka

av Fittkramp

3 Dagens Ord: Degsmugglare

av Fittkramp

4 Dagens Ord: Sexozyl

av Fittkramp

5 Dagens Ord: Syntetpatte

av Fittkramp

8 Dagens Ord: Balltransport

av Fittkramp

9 Dagens Ord: Fikonfr?sch

av Fittkramp

10 Dagens Ord: Snusget

av Fittkramp

11 Dagens Ord: Esterskalle

av Fittkramp

12 Dagens Ord: Esterskalle

av Fittkramp

13 Dagens Ord: Buskfabriken

av Fittkramp

14 Dagens Ord: Smegmastring

av Fittkramp

15 Dagens Ord: Poo shit

av Fittkramp

16 Dagens Ord: Snorrpudding

av Fittkramp

17 Dagens Ord: F-Bi AJ

av Fittkramp

18 Dagens Ord: Fittblås

av Fittkramp

21 Dagens Ord: Ballongfitta

av Fittkramp

22 Dagens Ord: Juicy Flens

av Fittkramp

24 Dagens Ord: Trosblod

av Fittkramp

26 Dagens Ord: Betongsugga

av Fittkramp

27 Dagens Ord: Babjan

av Fittkramp

29 Dagens Ord: Fisform

av Fittkramp

30 Dagens Ord: Grunkbrunk

av Fittkramp