Tråd: Dagens Ord: Pungsbröder

Beskrivning: En annan variant av Blodsbröder. I detta fall placeras varsin hand på egen pung, en stadig omrörning utförs, varpå båda parterna skakar hand med den använda handen.