din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

Sär-svullo

Förklaring: En person med extrem övervikt som blivit berättigad personlig assistans och/eller särskillt boende. Denna personen har ofta kateter och/eller stomipåse pågrund av dödsrisken när en vårdpersonal försöker simma igenom valkarna för att torka. Ofta vet alla i närheten att personens största handikapp är vikten, men man låtsas som att det beror på något annat. Sär-svullot lider ofta av någon helt irrelevant sjukdom utan ordentligt forskningsunderlag för att kringgå frågan om ifall personen är handikappad pågrund av sin vikt.
Exempel: Rose-Marie bad om nåd när sär-svullot Lisa bad sin personliga assistent att putta upp sär-svullot för backen. Rose-Maries begravning hölls 23-10-2023, särsvullot stod nära dörröppningen så kyrkan förblev tom trots folkmassan utanför.
Inskickat av: Aristoteles

Diskutera Sär-svullo  |  Tipsa en kompis om Sär-svullo