din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

Ölrogsskepp

Förklaring: Baserat på orden "öl" och "rog", där "rog" är en felstavning på fyllan av domännamnet ".org". Till skillnad från ett örlogsskepp så är ett ölrogsskepp ett fartyg där alla ombord sysslar med illegal fildelning, piratradio, porrsurfning och öldrickande. Fartyget befinner sig oftast på internationellt vatten för att lättare komma undan lagar och andra byråkratiska tråkigheter.
Exempel: Av misstag råkade det franska ölrogsfartyget "Fécalelibération" driva iland i Sverige efter att besättningen på kommandobryggan hade däckat på fyllan. Kustbevakningen bordade skeppet efter misstankar angående illegala radiosändningar, då en piratradiostation som endast spelade "Onkel Kånkel" och "Snorleifs" dygnet runt, gick att ratta in längst hela den svenska västkusten. Väl ombord kunde man beslagta radioutrustning, 900 TB scatporr och 18000 liter obeskattad öl. Fartygets kapten, Bleppeé, arresterades efter att ha hittats onanerande bakom en datorskärm, full som ett svin.
Inskickat av: Mortimer Mus

Diskutera Ölrogsskepp  |  Tipsa en kompis om Ölrogsskepp