din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

Möklucka

Förklaring: Möklucka, som ej är att förväxla med röklucka, måste från och med 1 juni 2022 installeras i nybyggda flerbostadsfatigheter i enlighet med Boverkets byggregler. 69:666 Möklucka I byggnader i klass Br1 ska trapphus, som kan antas vilja användas av koprofag eller liknande, förses med möklucka eller motsvarande. Anordningen ska sammankopplas med fastighetens avloppssystem och vara utformad på så vis att stark fekaliedoft avges när luckan eller motsvarande öppnas. Regeländringen tillkom efter ihärdig lobbyism från Koprofagernas Riksförbund.
Exempel: Gunnar Brunauga hade som ordförare i Koprofagernas Riksförbund arbetat i åratal för att få regeländringen till stånd. Det hade varit ett hårt arbete av blod, svett och bajs. Men nu var dagen äntligen dagen här. Sveriges första bostadsfastighet med möklucka hade byggts och varit i drift några veckor. Gunnar kunde knappt bärga sig och hade inte sovit natten innan inbjudan. Med skakiga händer öppnade han nu ytterdörren till trapphuset, tog några steg framåt, öppnade mökluckan och insöp den tunga fekalieatmosfären. Gunnar skakade av välbehag och kunde nu dö lycklig.
Inskickat av: Bananarne

Diskutera Möklucka  |  Tipsa en kompis om Möklucka