din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

Lönetöjning

Förklaring: När man bajsar stora lass på arbetstid och därigenom de facto får betalt av sin arbetsgivare för att krysta fram stenhårda och till omkretsen sett enorma brunbomber. Ofta följs detta av att ångande lösbajs smiter ut när de föregående bumligarna tillfälligt inkapaciterat bajsarens ringmuskel med tillfällig anal inkontinens som följd. Lönetöjning är en skattefri förmån var man och kvinna kan ta för sig av i den omfattning den berörde själv finner rimlig.
Exempel: Högsta hönset på Samhall (HH) hade just löneförhandlat med Pontiak som lyckats tjata till sig en rekordhöjning efter sina 40 år i verksamheten. Till sin bestörtning upptäckte sedan HH att Pontiak frikostigt nyttjat Lönetöjning under alla år på arbetet. Detta skedde när HH tog Pontiak på bar gärning med att lönetöja direkt efter lönesamtalet. Pontiak hade i sin upprymdhet glömt att låsa dörren.
Inskickat av: Asse

Diskutera Lönetöjning  |  Tipsa en kompis om Lönetöjning