din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

Danskt Kundvagnsrally

Förklaring: Man fixar ihop ett tjog riktiga A-lagare vid en slänt och delar upp dem i par med en varsin dansk arbåga 20.5%. En som kör vagnen och en som sitter i. Rallyt är indelat i två delar med två separata poängsystem. Första delen går ut på att komma ner för slänten snabbast. Man får poängavdrag för antal centiliter arbåga som lyckats spillts ut under nerförsbacken eller om den som satt i kundvagnen råkat flyga ut ur farten eller inte. Beroende på hur skadad personen i vagnen är, mentalt som fysiskt, så kan man få bonuspoäng som kompenserars med en bukett rosasia. Detta avgörs av en ÖNK-doktor(öra,näsa,kuk). Nästa del är att försöka peta ut varandras ögon med salta pinnar samtidigt som man dricker upp varandras arbågor. De som spillde ut mest får dricka ur de laget som spillde ut minst och vise versa. Bonus utdelas ifall man har en prepareread bild på Johan glans då han gör kalsongrycket på spädbarn utanför valfri ambassad. Danskt Kundvagnsrally är sedan 2018 sponsrade av Dannys Dammsugarpåse.
Exempel: Klibbkenta och Huli-hula Oskar drog ner för slänten. Oskar råkade tappa vagnen så klibbkenta åkte in i mål och tunnlade ordförande Mark Heilengood. Oskar kom springandes med sin arbåga och spillde ut nästan helften i farten. Då Oskar var klar med slänten så togs klibbkenta väl hand om av Robert Wang, specialist inom ÖNK. Sen började de svepa sina arbågor och bokade sedan en synundersökning.
Inskickat av: Ling spetanno

Diskutera Danskt Kundvagnsrally  |  Tipsa en kompis om Danskt Kundvagnsrally