din mammas värsta mardröm
svordomar, mer eller mindre tabubelagda uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. (källa: ne.se)

AI Bleppe

Förklaring: En slags robot som fortlöpande självlär sig efterlikna Bleppes leverne
Exempel: När Örjan besökte den inre delarna av Kalmar dök 2 st Bleppe upp samtidigt . De såg ut som kopior . Örjan undrade hur han skulle veta vilken som var originalet . Han avslöjade till slut den riktige genom dess slappa handslag ,slaka skrumpdase och sopiga odör .Men redan sekunder senare hade AI Bleppe lärt sig det .AI Bleppe hade software release 1.0 , och behövde ej uppgraderas då hans livsuppgift var tämligen basal .
Inskickat av: Bosse Turbin

Diskutera AI Bleppe  |  Tipsa en kompis om AI Bleppe