Sv: Dagens Ord: Möklucka

Beskrivning: Möklucka, som ej är att förväxla med röklucka,  måste från och med 1 juni 2022 installeras i nybyggda flerbostadsfatigheter i enlighet med Boverkets byggregler.

69:666 Möklucka
I byggnader i klass Br1 ska trapphus, som kan antas vilja användas av koprofag eller liknande, förses med möklucka eller motsvarande. Anordningen ska sammankopplas med fastighetens avloppssystem och vara utformad på så vis att stark fekaliedoft avges när luckan eller motsvarande öppnas.

Regeländringen tillkom efter ihärdig lobbyism från Koprofagernas Riksförbund.

Thumbs up Thumbs down