Sv: Dagens Ord: Asbestknull

Beskrivning: Ett allmänt fittigt begrepp för människor som smyger sig in på gårdar med känd förekomst av asbest, och knullar där. Detta beteende är mycket vanligt förekommande i olika sekter och bland dårar med IQ under 85. Mörkertalet är stort, men man tror att det kan röra sig om 100 000 människor globalt.