Sv: Dagens Ord: Pervotin

Beskrivning: Ett av de läkemedel som kom lite i skymundan under andra världskriget. Dess mer kända syskon Pervitin var mer populär. Pervotinet ökade bara lusten hos redan inbitna pervon så att de skulle kunna trötta ut fiendens allierade pervsoldater och på så sätt få tredje riket att segra!