Sv: Dagens Ord: Samlags-fontänen

Beskrivning: En sexställning som kräver en del förberedelser för att maximera upplevelsen.

Mannen i förhållandet skall sätta i sig en måttlig mängd löksill (ansjovis fungerar bra) och sedan låta detta jäsa till sig tillsammans med annat maginnehåll. Man måste även se till att vara rejält bajsnödig, helst på gränsen att bajsa på sig under samlagets gång.

När man känner att göken vill spotta säd ska man fort lägga en varm rap i kvinnans mun under hånglandet, för att hon då ska vulmera av doften av halvjäst sill. När hon vulmerar kaskader i högtryck ska man lossa på trycket och sprut-skita medan man ejakulerar. På så vis har man uppnått den Gudomliga treeniga "Samlags-fontänen"