Sv: Dagens Ord: Deltidsnazist

Beskrivning: Någon som endast är nazist vid utvalda tillfällen eller inte känner sig manad att anamma nazismen helt fullt ut.

Sv: Dagens Ord: Deltidsnazist

Som smygnazister eller helljusnazister?

Doktorn sa att jag har alla bokstavskombinationer som finns, utom IQ...