Sv: Dagens Ord: Horonom

Beskrivning: En yrkestitel som var vanlig under den gamla goda tiden men som sakta har fallit i glömska när prostitutionen numer sökt sig till internet och Rastaplatser längs E4an. Horonomen hade till uppgift att odla, notera och klassificera horstråken i städer och torg. Han kunde ofta samarbeta med Hortonomen när stadsparkerna skulle förnyas för att skapa trivsam horstråk.  Två utbildningar fanns i Sverige fram till slutet på 70talet en i Uppsala och en i Porjus där  legitimerade Horonomer fick sin examen.