Sv: Dagens Ord: Nödböga

Beskrivning: Att nödböga är när man som hetero-man känner att sexlusten blir så stark att att man måste ligga, även om det inte finns kvinnor att tillgå. Fenomenet är vanligast förekommande på fängelser, internatskolor och i det militära.