Sv: Dagens Ord: Arselä

Beskrivning: Blåsiga dagar kan behov av vindskydd hastigt uppstå.
Då man kryper ned bakom närmsta bak har man intagit Arselä