Sv: Dagens Ord: Miljöbög

Beskrivning: Person som på ett oproportionerligt överdrivet sätt sätter miljöaspekter i fokus i förhållande till allt annat. En miljöbög kan på tvivelaktiga boliner ofta skapa tvivel eller rent av stoppa ett ekonomiskt viktigt projekt/samhällsförändring baserat på sina egna ovetenskapliga antagandet om en eventuell miljöpåverkan. Uttrycket orsakade stor skandal på 90-talet i Lunds universitetsvärld något som resulterade i ett gäng pampars avgångar.