Sv: Dagens Ord: über-anus

Beskrivning: Ett anus med fascistiska tendenser, vilket tar sig uttryck i en vilja att dominera sin omgivning medelst sittning på deras ansikten under det att såväl fekalier som flatulens (auschwitzmökare) utsläpps.