• Anti-pervo tanten
  • Jesus är svaret på allt!
  • Från: Jönsköping
  • Registrerad: 2014-03-09
  • Senaste inlägg: 2019-07-31 22:36:02

Kontaktinformation

Nuvarande signatur

* * * Vänlighet, godhet, trohet, mildhet. Jesus är svaret på allt! Hallelujah! * * *